KINETIC REAKTOR

44.00

Z nastavkom – filtrom Kinetic Reactor boste pili bolj čisto vodo.
Nič več vodnega kamna
Do 50% prihranka pri porabi vode… 
Nastavek s filtrom Kinetic Reactor paše na vsako pipo in ga je enostavno zamenjati z obstoječim nastavkom oziroma mreżico.

Kinetična tehnologija je dosežek slovenskega znanja v svetovnem merilu. Obdelave vode, ki poleg H2O vsebuje še veliko drugih, neprijetnih in žal tudi zdravju škodljivih snovi in organizmov, smo se lotili na znanstveno podprt način. Učinkovitost delovanja smo dokazali v profesionalni rabi obdelave vode na vodnih virih, v industrijskih procesih in v vašem domu na pipi. Kaj zmore Kinetična tehnologija v profesionalni rabi? Omejevanje nalaganja vodnega kamna, odstranitev organskih in anorganskih primesi v vodi, učinkovito dezinfekcijo in odstranjevanje bakterij in drugih mikroorganizmov v vodi z uporabo vodnega toka samega.

Kinetic reaktor je poseben – revolucionaren nastavek za vodne pipe in je nadomestilo zdajšnjim nastavkom z mrežico.

Z Kinetic nastavkom boste pili bolj čisto vodo, brez okusa, bolj pitno – mehko vodo. 
Z nastavkom boste vodi očistili bakterije, klor in druge nečistoče. 
Na pipi se vam nebo več nabiral vodni kamen in pipa se vam ne bo več mašila. 

SEE ENGLISH VERSION BELLOW.

Kategorija:

Opis

VODA JE EDINA DOBRINA, KI JE NI MOGOČE NADOMESTITI!

ŽAL SMO JO ONESNAŽILI – MI JO OČISTIMO z nastavkom KINETIC Reaktorjem IN PRIPRAVIMO NA VAŠI PIPI!!!

Nastavki in mrežice na vodnih pipah, se sčasoma zamašijo. Nabere se umazanija, vodni kamen, pesek… in voda čez pipo in nastavek-mrežico ne priteka več enakomerno.
Se morda spomnite, kdaj ste vi nazadnje očistili mrežico na iztoku vodnih pip? Ste vedeli, da je neredno čiščenje mrežic zdravju škodljivo?
Zdravstveni strokovnjaki za pitno vodo svetujejo čiščenje filtrirnih mrežic vsakih 14 dni.

Imamo rešitev – rešili smo problem!
Dvojčka Milan in Dragan Jeremić sta razvila revolucionarni KINETIC Reaktor.
Preko podjetja J&P, sta razvila produkt, ki je inovacija trenutno še edina na svetu.

KINETIC TEHNOLOGIJA ČIŠČENJA VOD

Kinetična tehnologija je dosežek slovenskega znanja v svetovnem merilu. Obdelave vode, ki poleg H20 vsebuje še veliko drugih, tudi neželenih snovi in organizmov. Učinkovitost delovanja so dokazali v profesionalni rabi in na velikih sistemih. Tehnologijo pa selijo v vaš dom.

Kaj zmore Kinetična tehnologija v profesionalni in domači rabi?

Z produktom – nastavkom KINETIC Reaktorjem omejimo nalaganje vodnega kamna, odstrani organske primesi v vodi, dezinficira in uničuje bakterije in druge mikroorganizme v vodi z uporabo vodnega toka samega.

KINETIC reaktor V VAŠEM DOMU:

Kinetična energija nam omogoča, da čistimo površinske in podzemne vodne vire. Pripeljali pa so jo tudi v vaš dom na konec oskrbe z pitno vodo – kot NAPRAVO ZA OBDELAVO VODE NA PIPI, s katero preprosto nadomestite z obstoječo mrežico, ki je sedaj nameščena.

KINETIC REAKTOR omejuje nalaganje vodnega kamna, odstranjuje neželene anorganske (npr. železo) in organske (degradacija kompletnih organskih molekul) snovi v pitni vodi, preprečuje nastanek sluzi in alg, odstranjuje klor iz vode…

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE Z UPORABO KINETIC Reaktor nastavkom?

Pričakujete lahko vedno primerno vodo iz pipe, brez neprijetnega vonja in okusa.
Prva sprememba, ki jo boste opazili, da je voda mehka in zelo pitna.
KINETIC Reaktor v vašem domu, kljub svojemu delovanju, ohranja osnovne funkcije MREŽIC na pipah in  prihrani porabo vode ob normalnem pretoku tudi do 50%.

Je samočistilna naprava, ki ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Priporočamo pa njegovo zamenjavo najkasneje po enem letu uporabe.
PIJTE KAKOVOSTNO VODO Z KINETIC reaktorjem, ki je revolucionarni nastavek, ki ga enostavno zamenjate z obstoječim. Pipa se vam nebo več mašila in pili boste boljšo vodo.

Več informacij na spletni strani www.kinetic-reactor.com.

ENGLSIH VERSION: Kinetic technology is an achievement of Slovenian knowledge on a global scale. We have undertaken the treatment of water which in addition to H2O contains many other, unpleasant and unfortunately harmful substances and organisms in a scientifically supported way and have proven the efficiency of our product in professional treatment of water resources, in industrial processes and in your home. What is kinetic technology capable of in professional use? It limits limescale build-up, removes organic and inorganic admixtures in water, effectively disinfects and removes bacteria and other microorganisms in water using water flow alone.
Kinetic Reactor is a revolutionary water tap that replaces the existing mesh aerators.
With Kinetic Reactor, you will drink cleaner and softer tasteless water.
The attachment will cleanse the water of bacteria, chlorine and other impurities.
You will no longer have problems with limescale build-up and clogged faucets.

The aerators on the water taps become clogged over time. Dirt, limescale and sand build up and the water no longer flows through the faucet in an evenly pressured stream.
Do you remember when was the last time you cleaned the aerators on your water faucets? Did you know that unsanitized aerator can be harmful to your health? Health experts for drinking water advise cleaning the aerator mesh every 14 days.
We have a solution!
Under the auspices of the company J & P, the twins Milan and Dragan Jeremić developed the Kinetic Reactor, a revolutionary product that is currently the only innovation of its kind in the world.

KINETIC TECHNOLOGY FOR THE TREATMENT OF WATER
Kinetic technology is an achievement of Slovenian knowledge on a global scale. It treats water which in addition to H20 contains many other unwanted substances and organisms. Its efficiency has been proven in professional use and on large systems. The same technology is now available for your home.
What is kinetic technology capable of in professional and domestic use?
The Kinetic Reactor attachment limits the limescale build-up, removes organic admixtures in water, disinfects and destroys bacteria and other microorganisms in water, using the water stream itself.

KINETIC REACTOR IN YOUR HOME
Kinetic energy allows us to treat surface and groundwater sources. The technology has also been brought to your home to the very end of the drinking water supply system – as a tap water treatment installation, which simply replaces the aerator that is currently installed.
Kinetic Reactor limits the limescale build-up, removes unwanted inorganic (e.g. iron) and organic (degradation of organic compounds) substances in drinking water, prevents the formation of mucus and algae and removes chlorine from the water.

WHAT CAN YOU EXPECT WHEN USING KINETIC REACTOR?
You can expect potable tap water without unpleasant smell or taste.
The first change that you will notice is that the water is soft and very drinkable.
In addition to treating the water Kinetic Reactor also maintains the basic functions of the aerators on taps and at a normal flow rate reduces water consumption for up to 50%.
It is a self-cleaning device that does not require special maintenance. We do however recommend replacing it after one year of use at the latest.

DRINK QUALITY WATER WITH KINETIC REACTOR, a revolutionary attachment with which you can easily replace the existing aerator. You will no longer have problems with clogged faucets and you will drink better water.
For more information, visit www.kinetic-reactor.com.

Dodatne informacije

Teža 0.2 kg
0